Gold Silver Saga

Gold Silver Saga (GSS) adalah sebuah syarikat milik 100% bumiputera muslim yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan dan perkhidmatan.

 

GSS menjalankan urus niaga jual , beli emas dan perak selain menganjurkan program perkongsian ilmu berkaitan simpanan emas dan perak.